Wonen

A.                 Stadsplanning

Wonen en leven in de stad vergt een inrichting van de stad met voldoende ruimte om te wonen en te werken, met aandacht voor alternatieve woonvormen om de bewoonde oppervlakte te optimaliseren, met voldoende groen via parken, groendaken en dergelijke, met sport- en cultuurfaciliteiten.

B.        Koppeling met mobiliteit

Ook aandacht voor een vlotte mobiliteit met het stimuleren van fietsverkeer, een doordacht gebruik van een efficiënt en vlot openbaar vervoer en voor de individuele verplaatsingen  mogelijkheden tot autodelen bij voorkeur het gebruik van elektrische en hybride wagens ten einde de CO2 uitstoot te beperken

C.                Energieneutraal

Bij het bouwen van woningen, kantoren en fabrieken dienen we gebruik maken van type verwarming met een lage CO2 uitstoot zoals elektrische verwarming, warmtepompen, warme lucht …op basis van hernieuwbare natuurlijke energiebronnen zoals de zon en de wind. Dit in combinatie met hedendaagse isolatietechnieken.

D.                 Duurzame materialen

Hedendaags bouwtechnieken dienen gebruik te maken van duurzame materialen met een maximale mogelijkheid tot recyclage en hergebruik teneinde onze steeds schaarser worden en soms uitputbare grondstoffen te vrijwaren. Ook materialen waar productie en transport minimale of geen milieueffecten met zich meebrengen.

Enkele nuttige links

Meewerken?

Ja, ik wil meewerken aan dit domein!