Wonen

A.                 Stadsplanning

Wonen en leven in de stad vergt een inrichting van de stad met voldoende ruimte om te wonen en te werken, met aandacht voor alternatieve woonvormen om de bewoonde oppervlakte te optimaliseren, met voldoende groen via parken, groendaken en dergelijke, met sport- en cultuurfaciliteiten.

B.                  Mobiliteit

Ook aandacht voor een vlotte mobiliteit met een doordacht gebruik van een efficiënt en vlot openbaar vervoer, met voor de individuele verplaatsingen het stimuleren van fietsverkeer en voor langere afstanden mogelijkheden tot autodelen, het gebruik van elektrische en hybride wagens ten einde de CO2 uitstoot te beperken

C.                 Klimaatpodium Brugge

Ook hier wil het Klimaatpodium Brugge een plaats opeisen in het debat over het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) teneinde er voor te zorgen dat het kader voor de inrichting van de ruimte in Brugge voor de komende 12 jaar voldoende rekening houdt met klimaat- en gezondheidscriteria.

D.                Energieneutraal

Bij het bouwen van woningen, kantoren en fabrieken dienen we gebruik maken van type verwarming met een lage CO2 uitstoot zoals elektrische verwarming, warmtepompen, warme lucht …op basis van hernieuwbare natuurlijke energiebronnen zoals de zon en de wind. Dit in combinatie met hedendaagse isolatietechnieken.

E.                 Duurzame materialen

Hedendaags bouwtechnieken dienen gebruik te maken van duurzame materialen met een maximale mogelijkheid tot recyclage en hergebruik teneinde onze steeds schaarser worden en soms uitputbare grondstoffen te vrijwaren. Ook materialen waar productie en transport minimale of geen milieueffecten met zich meebrengen.

F.                  Klimaatpodium Brugge

Het Klimaatpodium wil de burgers informeren over energieneutraal en duurzaam bouwen en daarnaast adviezen verstrekken aan individuele bouwprojecten zowel aan de vakman als aan de bouwheer en doe-het-zelver.

 

Ja, ik wil meewerken aan dit domein!