Voeding

n zale                Gezonde voeding

Een andere domein is de voeding. Deze moet gezond zijn in de zin van welvaartziektes zoals obesitas, diabetes etc. tegen te gaan. Maar naast gezond in deze context moeten we ook meer aandacht besteden aan de ingrediënten en de verwerking welke bepaalde ziektebeelden zoals kanker, hart en vaatziekten kunnen initiëren of versteken.

B.                 Duurzame landbouw

Een andere aspect is de manier en  de plaats waar voeding geproduceerd en gedistribueerd wordt.  Wij streven naar een maximale beperking van kunstmeststoffen, insectenverdelgers en dergelijke om de vervuiling van de bodem en de waterlopen zoveel mogelijk beperken en zo ook de negatieve gevolgen voor mens en dier. De evolutie naar een maximale toepassing van agro-ecologie en biologische landbouw met aandacht voor de leefbaarheid van de het lokale landbouwbedrijf  staan voor ons dan ook hoog in het vaandel.

C.                 Korte keten

Naast de productie moet ook de distributie herdacht worden met veel meer aandacht voor lokale productie wat ook een minimale transportafstand impliceert

D.                Klimaatpodium Brugge

Het Klimaatpodium wil de burgers informeren over de samenstelling van de voeding en ecologisch voetafdruk van de productie, verpakking en transport ervan. Dit teneinde bij gelijke prijs en kwaliteitsverhouding de burger te stimuleren voor het kiezen van het meest ecologisch alternatief en op die manier de producenten te dwingen om steeds meer ecologische verantwoorde producten aan te bieden

Enkele interessante links:

Meewerken?

Ja, ik wil meewerken aan dit domein!