Mobiliteit

A. Mobiliteit in Brugge

De mobiliteitsproblematiek staat hoog op de agenda in Brugge. Er is om te beginnen het feit dat Brugge als centrumstad heel wat verkeerstromen aantrekt van bewoners maar ook mensen uit de regio die er komen werken, naar school gaan, medische zorg zoeken of zich ontspannen. Daarbij komt dan nog eens de enorme toeristenstroom (8 miljoen bezoekers vorig jaar) waar dan nog een quasi verdubbeling wordt in het vooruitzicht gesteld tegen 2030.

De verkeersdruk neemt toe, de stad wordt moelijker bereikbaar, fietsen wordt steeds onveiliger, de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof neemt toe. M.a.w. als we niet ingrijpen zal de stad meer en meer onleefbaar worden. Dit kan vermeden worden door een omslag naar duurzame mobiliteit. Dit is mogelijk en zal er voor zorgen dat de levenskwaliteit en de gezondheid van de Bruggelingen beter wordt.

B. Strategieën

Dit vergt evenwel een drastisch ingrijpen op 3 vlakken

  1. Het aantal afgelegde kilometers moet omlaag door de ruimtelijke ordening andere te organiseren met aandacht voor nabijheid van functies (winkelen, onderwijs, zorg, cultuur, …) op wandel- of fietsafstand.
  2. We moeten een model shift stimuleren door goede infrastructuur van trage wegen (wandel- en fietspaden), een frequent, toegankelijk en fossielvrij openbaar vervoer, het stimuleren van autodelen. Dit alles met voorrang voor de zwakke weggebruiker.
  3.  We moeten de resterende verplaatsingen verduurzamen door een vergroening van het wagenpark (voor privé vervoer maar ook voor logistiek transport in de stad). De stad kan hier een voorbeeldfunctie vervullen maar de burgers en de bezoekers van de stad moeten dan wel volgen.

Als we dit allemaal doorvoeren kunnen we komen tot een betere gezondheid voor de Bruggeling (door een betere luchtkwaliteit, een verhoogde verkeersveiligheid en meer actieve verplaatsingen) en afname van de uitstoot van de broeikasgassen als een bijdrage in de strijd tegen de klimaatopwarming

Enkele nuttige links:

Meewerken?

Ja, ik wil meewerken aan dit domein!