Mobiliteit

A.                 Beleid

Hier richten we ons het woon- en werkverkeer van personen en het transport van goederen binnen en buiten de stad. het kader van de klimaatdoelstellingen zoeken we hier naar transportmiddelen met lage tot geen CO2 uitstaat.

B.                 Elektrische wagens,

De opkomst van elektrische wagen eventueel via het tussenstadium van hybride wagens zullen langzaam maar zeker wagens op basis van fossiele brandstoffen terugdringen en uiteindelijk volledig laten verdwijnen.

C.                 Klimaatpodium Brugge

Het Klimaatpodium wil de burgers informeren over de ecologische voetafdruk van de verschillende transportsysteem, mee wegen op het beleid om in stad en regio een milieu- en klimaatvriendelijk mobiliteitsplan te implementeren. En de individuele burger adviseren hoe hij zijn behoeften aan verplaatsing kan verzoenen met een betaalbaar mobiliteitsbudget én met een minimale impact op het klimaat.

 

Ja, ik wil meewerken aan dit domein!