Energie

A.                 CO2 vrij en hernieuwbaar

Teneinde de uitstoot van CO2 in de atmosfeer sterk te beperken dienen naar die types energie waarvan de productie CO2 vrij is. We denken hierbij in eerste instantie aan zonne-energie (via zonnepanelen), windenergie (via windmolens), bodemwarmte (warmtepompen), waterkracht (waterkrachtcentrales, getijden,  …) en dergelijk meer.

B.                 Energiedistributie

We evolueren niet alleen naar nieuwe productietechnieken voor hernieuwbare energie zoals zon, wind of warmtepompen maar we evolueren tegelijkertijd van een aantal centrale productie-eenheden naar een gedistribueerde lokale productie. Dit vereist dus ook een aanpassing van het elektriciteitsnet naar een grid.

C.                 Klimaatpodium Brugge

Het Klimaatpodium wil de burgers informeren over de diverse vormen van energie en hun milieu impact, ecologisch voetafdruk en kostenplaatje.

Via de oprichting van een burger-energiecoöperatie kan de burger een stem opeisen in dit debat en mee zijn eigen energievoorziening bepalen

Enkele nuttige links

Meewerken?

Ja, ik wil meewerken aan dit domein!