Energie

A.                 CO2 vrij en onuitputtelijk

Teneinde de uitstoot van CO2 inde atmosfeer sterk te beperken dienen naar die types energie waarvan de productie CO2 vrij is. We denken hierbij in eerste instantie aan zonne-energie (via zonnepanelen), windenergie (via windmolens), bodewarmte (warmtepompen), waterkracht (waterkrachtcentrales, getijden,  …) en dergelijk meer.

B.                 Energiedistributie

We zien nieuwe distributievormen ontstaan naast de klassieke energiedistributeurs dit vaak onder de vormen van energiecoöperaties welke meestal ontstaan uit burgerinitiatieven

C.                 Klimaatpodium Brugge

Het Klimaatpodium wil de burgers informeren over de diverse vormen van energie en hun milieu impact, ecologisch voetafdruk en kostenplaatje. Via de oprichting van een energiecoöperatie kan de burger een stem opeisen in dit debat en mee zijn eigen energievoorziening bepalen

Ja, ik wil meewerken aan dit domein!