Circulaire Economie

A.                 Milieubewuste energie en waterbeheer

Ook de economie is een belangrijke actor in het milieu gebeuren. En dit op verschillende vlakken. In de eerste plaats en dit als direct impact op het klimaat door rationeel energiegebruik en een beperking van de uitstoot van CO2, door een beperking op het lozen en zo mogelijk het neutraliseren van afvalstoffen, een waterbeheer met respect voor de regio, ..

B.                 Duurzame materialen

Maar ook het gebruik van duurzame materialen en een maximale recyclage zijn belangrijke aandachtspunten. Een efficiënt bedrijfsproces vergt niet alleen aandacht voor het productieproces maar ook een beperking van de verpakkingen,  zoveel mogelijk beperken van verplaatsingen en als het dan toch moet opteren voor energievriendelijke transportmodi

C.                 Deeleconomie

Een ander aspect zijn nieuwe vormen van economie zoals de deeleconomie met een maximale aandacht voor hergebruik van uitrustingen, het niet dumpen van voedingswaren, de korte keten  leverancier-consument

D.                Klimaatpodium Brugge

Het Klimaatpodium en zijn partners wil de ondernemers informeren over rationeel energieverbruik, over het gebruik en recycleren van duurzame materialen, hen helpen om de switch te maken van klimaat belastend naar klimaatneutraal produceren, ondernemers helpen om zich te engageren in projecten rond deeleconomie

Ja, ik wil meewerken aan dit domein!