Domeinen

 

Binnen de scope van het Klimaat Podium onderscheiden we de volgende domeinen.

  • De basis van alle is het ecosysteem of het geheel van de klimaat- en milieuproblematiek.
  • Wanner we het hebben over emissiereductie dan denken we in eerste instantie aan de domeinen wonen, mobiliteit, voeding .
  • Hierbij is telkens energie een belangrijke factor
  • Om de klimaatproblematiek onder controle is een transitie naar een circulaire economie vereist
  • In een stad als Brugge bestreden we ook aandacht aan toerisme, deelhandel en