Domeinen

 

Binnen de scope van het Klimaat Podium onderscheiden we de volgende domeinen.

  • Als kerndomein beschouwen  het ecosysteem wat het geheel van de natuur-, milieu en klimaat omvat..
  • Wanneer we het hebben over de oorzaak van de broeikasgassen en de nood aan emissiereductie dan denken we in eerste instantie aan de domeinen wonen, mobiliteit en voeding .
  • Voor elke van deze domeinen is telkens energie een belangrijke factor
  • Om de klimaatproblematiek onder controle te krijgen en verder te beheersen  is een transitie naar een circulaire economie vereist
  • Tot slot omdat we nu eenmaal in een stad als Brugge wonen bestreden we ook aandacht aan toerisme.

Binnen elk van deze domeinen vind je dan weer diverse projecten zoals de Klimaatacademie, Duurzame BuurtDuurzame Westen, Korte Keten Brugge en Ommeland, Brugge Circulair etc.