Duurzame school

Wij stellen vast dat veel scholen actief zijn op het vlak van klimaat gericht acties zoals afval sorteren, gezonde voeding, met de fiets naar school en zo wordt men een ecologie-vriendelijke school. Maar wat ik me afvraag in hoeverre het klimaatbewustzijn al doorgedrongen is in het leerprogramma van elke dag. De technologie voor de klimaattransitie wordt steeds meer beschikbaar maar het is evenzeer belangrijk dat we op het vlak van attitude met zijn allen een meer klimaatbewuste samenleving worden. En de leerlingen die bij u nu op de schoolbanken zitten maken ook deel uit van die samenleving meer zelfs gaan, eenmaal de schoolbanken verlaten hebben binnen enkele jaren, de samenleving van de toekomst actief mee sturen. Maar hoe komt de klimaatwetenschap verder aan bod in de leerprogramma’s van het schooljaar 2019-2020 en verder ?

Een verhoogde aandacht voor klimaat binnen het leerprogramma kan ook door meer aandacht besteden aan waarnemingen van klimaat-parameters (luchtkwaliteit, biodiversiteit, temperatuurstijging, etc …). Graag zouden wij daar ook inspelen door meer gebruik te maken van burgerwetenschappen (zoals bijvoorbeeld het recente curieuze-neuzen-project). Geïnspireerd door voorbeelden uit het buitenland (sommige eilanden in de Stille en Indische Oceaan zoals de Malediven) zouden wij daarin ook willen samenwerken met de scholen (waar de leerlingen dan onder begeleiding van hun leraren mee metingen uitvoeren). Misschien is dat ook iets, dat als onderdeel van meer klimaatlessen ook binnen uw school zou kunnen overwogen worden.