Projecten

Het klimaat podium initieer eigen projecten maar steunt ook of werkt mee aan projecten van andere klimaat- en ecologie organisaties. Momenteel zijn volgende klimaat gerelateerde projecten in voorbereiding of reeds actief

Het is mogelijk dat één project diensten uit meerdere domeinen gebruikt. Wanneer we hebben over Korte Keten dan denken we in eerste instantie aan Voeding maar dit project omvat ook  duurzaam vervoer (mobiliteit) en duurzame verpakking (circulair)

Naast de huidige projecten in uitvoering vermelden we  ook de energie burgercoöperatie die in 2017 vanuit het Klimaat Podium is ontstaan.

x