Ecosysteem

A.                 Opwarming van de aarde

Dagelijks krijgen we te horen dat ons klimaat er slecht aan toe is en dit in die mate dat als we niet dringend de nodige maatregelen nemen onze planeet dreigt ten onder te gaan aan een niet meer te stuiten opwarming. Gletsjers en poolijs smelten. Zeespiegel stijgt. Overstromingen worden schering in slag.

B.                 CO2 Uitstoot

De belangrijkste boosdoener in deze evolutie is de exponentiel groeiden uitstoot van CO2 in de atmosfeer. Wat op zijn beurt veroorzaakt wordt door de menselijke activiteit met als belangrijkste oorzaak de verbranding van fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie voor de verwarming en verlichting van onze huizen, kantoren en fabrieken of voor het transport van goederen of het vervoer van personen.

C.                 Klimaatdoelstelling

Met de wereldwijde klimaatdoelstelling willen de internationale gemeenschap de stijging van de temperatuur via de uitstoot van CO2 en de desastreuze gevolgen hiervan beperken door diverse maatregelen te nemen zoals een rationeler energiegebruik bij het wonen, in de industrie en bij het vervoer of transport en het benutten van natuurlijke niet-fossiele en dus CO2 arme energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie.

D.                Klimaatpodium Brugge

Met het Klimaatpodium Brugge willen we enerzijds de burger informeren over deze problematiek, mee praten over onze regionale klimaatdoelstellingen en de nodige stimulansen geven zodat iedereen op zijn niveau door een gedragswijziging zijn steentje bijdraagt tot het halen van de Klimaatdoelstellingen.

Enkele nuttige links

Meewerken?

Ja, ik wil meewerken aan dit domein!