Circulaire Economie

A.                 Circulaire economie

Ook de economie is een belangrijke factor in het oplossen van de klimaatproblematiek. De huidige economie is gebaseerd op een streven naar permanente groei van het BBP waarbij men uitgaat van een onbeperkte beschikbaarheid van grondstoffen en (fossiele) energie. Ondertussen is gebleken dat voor bepaalde materialen de beschikbare reserves binnen niet al te lange tijd soms enkele decennia, uitgeput zullen zijn en we geleidelijk aan moeten overschakelen op een circulaire economie met maximaal recycleren van materialen en hernieuwbare energie. Waarbij niet winst maar behoud van het ecosysteem en een goede levenskwaliteit centraal staan.

B.                 Duurzame materialen

Het gebruik van duurzame materialen en een maximale recyclage worden belangrijke aandachtspunten. 

C.                 Deeleconomie

Een ander aspect zijn nieuwe vormen van economie zoals de deeleconomie met een maximale aandacht voor hergebruik van uitrustingen, het niet dumpen van voedingswaren, de korte keten leverancier tot consument

Enkele nuttige links:

Meewerken?

Ja, ik wil meewerken aan dit domein!