Klimaatpodium

Het Klimaat Podium Brugge vzw is een burgerinitiatief. Wij streven naar een klimaat neutrale regio.  In  eerste instantie  willen we terug komen tot een ecosysteem in evenwicht(natuur, milieu en klimaat) en dit vervolgens  ook zo houden.  We d)oen dit door in te zetten op een transitie op vlak van wonen,  mobiliteit, voeding, energie, economie  en toerisme.

Waarom?

In het ecosysteem van onze planeet zijn er een aantal ‘stromen’. Ook onze maatschappij maakt er gebruik van en heeft invloed op deze stromen. Daarnaast zien we ook hoe het ruimtegebruik en de omgang met onze medemens invloed heeft op het ecosysteem en het klimaat.

Visie en doelen

De toekomst die het Klimaat Podium Brugge vzw voor ogen heeft, is:

Een aangenaam leven voor elke Bruggeling, nu en later, in een aangename stad binnen de grenzen van de draagkracht van de planeet.

Om dit te bereiken streven we naar een verlaging van de ecologische voetafdruk van burgers, bedrijven en overheden binnen de regio Brugge. Het einddoel is een leefbaar Brugge, klimaatneutraal, ecologisch duurzaam en sociaal rechtvaardig.

3 pijlers

Dit alles wordt vertaalt in 3 pijlers:

Klimaat                                        Podium                                        Brugge

 

Eigen projecten uitwerken rond klimaatbeleid. •     Een podium bieden aan bestaande projecten.

•     Het vormen van een netwerk.

Wegen op het beleid in de Brugse regio.